Yrityskulttuuri kukoistavaksi työyhteisövalmennuksella

Asiakastarina. Siparila Oy.

Ennen Unelmasepän kanssa aloitettua yhteistyötä yrityksessämme ilmeni vuorovaikutukseen ja viestintään liittyviä haasteita eri organisaatiotasoilla, aina johdosta tuotantoon. Minun toiveeni yrityksen liiketoiminnanjohtajana oli muuttaa vuorovaikutuskulttuuriamme arvostavammaksi ja ratkaisukeskeisemmäksi, sillä tiesin, että positiivinen työilmapiiri parantaa työhyvinvointia, jaksamista ja työn tehokkuutta.

Ensimmäisissä työyhteisövalmennuksissa huomasi, että työntekijämme eivät olleet tottuneet siihen, että heidän mielipidettään kysytään tai että he miettisivät missä ovat itse tai työyhteisönä viime aikoina onnistuneet. Lauran ohjaaman työskentelyn myötä keskusteleva ja vuorovaikutukseen perustuva työtapa on kuitenkin pikku hiljaa tullut tutuksi, ja nykyisin yhteisiä hetkiä jo odotetaan. Työntekijämme ovat oppineet kommunikoimaan paremmin ja vuorovaikutuskulttuurimme on muuttunut ratkaisukeskeisemmäksi ja toisia huomioivaan suuntaan, mikä on parantanut työviihtyvyyttä yleisesti.

Lauran ratkaisukeskeinen ote on myös auttanut erityisen haasteellisissa kommunikaatiotilanteissa, joissa työparit tai tiimit ovat ajautuneet solmuun. Laura on osannut esittää kysymyksiä, jotka ovat auttaneet osapuolia löytämään vaikeisiin tilanteisiin mahdollisia ratkaisuja, hyödyntäen asianosaisten omia vahvuuksia.

Lähiesihenkilömme, kuten myös minä itse, ovat saaneet Lauralta varmuutta ja käytännön työkaluja omaan johtamiseensa. Yhteistyömme tuloksista kertoo vuoden 2022 työterveyden avainluvut, joiden mukaan mielenterveydellisistä syistä johtuvat sairaspoissaolot vähenivät kolmannekseen viimeisen kahden vuoden aikana. Tämä on paitsi parantanut työyhteisömme hyvinvointia, tuonut yrityksellemme tuhansien eurojen säästöt.

Unelmasepän palveluista on hyötynyt koko yrityksemme. Esihenkilöt ovat saaneet käytännön työkaluja arjen vuorovaikutustilanteisiin ja työntekijät ovat päässeet kehittämään vuorovaikutustaitojaan. Olen iloinen ja tyytyväinen siitä, miten ratkaisukeskeinen valmennus on muovannut yrityskulttuuriamme ja tuonut yritykseemme uusia, positiivisia muutoksia.

Meri Rajala, COO, Siparila Oy

(Siparila on mekaanisen metsäteollisuusalan kansainvälinen toimija, jolla on viisi tehdasta ympäri Suomea ja työntekijöitä yhteensä parisataa. Tutustu yritykseen paremmin www.siparila.com)

Siparilan HR:n kokemus Laurasta coachina:

Valmennuksissaan Laura on aina täydellisen läsnä. Laura kuuntelee koko sydämellä ja kuulee myös ne sivulauseissa kerrotut ”pikkujutut”. Hän poimii kuulemastaan hienosti valmennettavan vahvuuksia ja auttaa myös sanoittamaan sekä vahvistamaan niitä. Laura ei anna valmiita vastauksia, vaan on apuna ja tukena valmennettavan itse pohtiessa ratkaisuja. Laura on taitava kysymyksien asettelija, eli kysymykset tarvittaessa myös haastavat. Laura on taitava vaihtamaan näkökulmaa ja auttaa myös valmennettavaa näkemään muutakin kun ilmeisen vaihtoehdon.

Jenni Arvonen, HR Back Office, Siparila