Tuon ilon jokaiseen kohtaamiseen

Työskentelen juontajana ja fasilitaattorina sekä valmentajana ja työnohjaajana.

Kaikissa palveluissani tärkein lupaukseni on, että tuon ilon mukanani jokaiseen kohtaamiseen.

Juontaja & fasilitaattori

Olen erittäin kokenut juontaja ja haastattelija. Juonnan yritysten, järjestöjen ja yhdistysten tärkeimpiä tapahtumia, asiakastilaisuuksia ja juhlia. Viime vuosina olen juontanut yritystapahtumien lisäksi erimerkiksi maakunnallisia yrittäjäjuhlia ja luksushotellin avajaisia.

Juontamisen lisäksi osallistun usein myös tilaisuuden suunnitteluun fasilitaattorina tai järjestän yrityksen tiimipäivät, kesäjuhlat tai pikkujoulut kokonaisuudessaan ja varmistan, että kaikki sujuu suunnitelmien ja aikataulun mukaan.

Juonto- ja fasilitointipalveluiden hinnat vaihtelevat tyypillisesti tapahtumasta riippuen 790€ – 3000€ (alv. 0%) välillä.

Valmentaja ja työnohjaaja

Mihin ongelmaan Unelmaseppä voi tuoda ratkaisun?

Ratkaisukeskeisyys ei tarkoita ongelmien kieltämistä, päinvastoin. Muutostoiveet tulevat yleensä ilmi ongelmina, jotka pitkittyessään vaikuttavat yrityksen toimintaan ja menestykseen. Tarjoan palveluita, joiden avulla ongelmista päästään yhdessä eteenpäin kohti myönteistä muutosta ja menestystä. Tässä on joitakin yleisimpiä kohtaamiani ongelmia, joissa olen auttanut eri kokoisia yrityksiä ja työyhteisöjä:

Heikko työyhteisön ilmapiiri ja työtyytyväisyys
Voin auttaa parantamaan työyhteisön ilmapiiriä ja lisäämään työntekijöiden tyytyväisyyttä työyhteisön ilmapiirin kartoituksen ja valmennusohjelmien avulla.

Puutteelliset vuorovaikutustaidot
Tarjoan workshoppeja ja vuorovaikutusluentoja, jotka keskittyvät vuorovaikutustaitojen parantamiseen sekä asiakassuhteissa että työyhteisön sisällä.

Tavoitteiden puute tai epäselvyydet
Työyhteisöjen valmentamisen kautta voin auttaa yritystäsi määrittelemään selkeät tavoitteet ja edistämään niiden saavuttamista.

Johtajuuden ja tiimityön haasteet
Johtoryhmiä ja tiimejä ohjaamalla voin auttaa parantamaan johtajuuden taitoja ja tehostamaan tiimityötä.

Henkilöstön jaksamisen ja motivaation puute
Ratkaisukeskeinen yksilö- tai ryhmävalmennus auttaa lisäämään motivaatiota ja edistämään ammatillista kasvua.

Muutosvastarinta ja sopeutumiskyvyn puute
Ratkaisukeskeisenä valmentajana pystyn ohjaamaan työyhteisöjä myönteiseen muutokseen ja auttaa sopeutumaan muutokseen tehokkaammin.

Tehottomat kokoukset ja työpajat
Fasilitaattorina varmistan, että tapahtumat, kokoukset ja työpajat ovat hyvin suunniteltuja, tavoitteellisia ja osallistavia.

Kommunikaation ongelmat ja väärinymmärrykset
Vuorovaikutusluentojen ja valmennusten avulla voimme yhdessä parantaa yksilöiden viestintätaitoja, mikä auttaa ehkäisemään väärinkäsityksiä.

Heikko työntekijöiden sitoutuminen ja vaihtuvuus
Heikko sitoutuminen ja vaihtuvuus tulee yritykselle aina kalliiksi. Työnhyvinvointikartoitusten ja niiden pohjalta tehtävien toimenpiteiden avulla voin auttaa lisäämään työntekijöiden sitoutumista ja vähentämään vaihtuvuutta.

Henkilöstöstrategian puute tai sen toteuttamisen haasteet
Unelmaseppä voi auttaa yritystäsi kehittämään ja toteuttamaan henkilöstöstrategian.

”Laura on sydämeltään valmentaja ja kouluttaja, jonka intohimo välittyy! Laura kävi pitämässä meille tiimiakatemialaisille työpajan, joka auttoi osallistujia kirkastamaan unelmiaan ja asettamaan selkeitä tavoitteita.

Laura, joka itse huokuu Tiimiakatemia-henkeä, loi välittömästi yhteyden yhteisöömme ja inspiroi jokaista osallistujaa kyvyllään herättää innostusta sekä lämpimällä lähestymistavallaan.

Tämän ansiosta jokainen lähti työpajasta täynnä toivoa, energiaa ja selkeällä suunnitelmalla unelmaa kohti. Varmasti mietitään myös jatkossa mitä keksitään yhdessä! 💗.”

– Oona Manninen, yhteisöllisyyspäällikkö, Tiimiakatemia JKL