Mitä on ratkaisukeskeinen lähestymistapa sekä viisi syytä, miksi ratkaisukeskeinen valmennus on hyvä valinta!

Ratkaisukeskeisen lähestymistavan juuret on lyhytterapiassa, joka on 1980-luvun alussa USA:ssa kehitetty psykoterapiamenetelmä. Se poikkesi silloin merkittävästi muista terapiamenetelmistä, koska painopiste ei ollut perinteisesti ongelmien ja niiden syiden tarkastelussa, vaan toivotussa, myönteisessä tulevaisuudessa. Sama ajattelumalli toimii sekä lyhytterapiassa että ratkaisukeskeisessä valmennuksessa, ja näiden kahden välinen raja onkin lähinnä veteen piirretty viiva.

Ratkaisukeskeisessä valmennuksessa valmentajan tehtävänä on auttaa asiakkaita asettamaan itselleen jokin selkeä ja konkreettinen tavoite ja inspiroida sitten häntä löytämään keinoja tuon tavoitteen saavuttamiseksi. Valmentaja auttaa ratkaisukeskeisten kysymysten avulla asiakasta löytämään ne voimavarat ja vahvuudet, joiden avulla hän voi saavuttaa itselleen asettamansa tavoitteen. 

Ratkaisukeskeinen lähestymistapa = hyödyllisistä kysymyksistä muodostuva algoritmi, erityistä logiikkaa noudattava keskustelun ohjauksen menetelmä, jonka tavoitteena on auttaa ihmisiä parantamaan elämänsä laatua. 

Merkittävää on, että ratkaisukeskeisyyttä opiskelleet ihmiset sanovat, että opiskelulla on ollut vaikutusta heidän henkilökohtaiseen elämäänsä. Olen itse tästä hyvä esimerkki, olen nimittäin täysin samaa mieltä. Opiskelu on saanut minutkin olemaan entistä: 

  • iloisempi
  • tulen paremmin toimeen läheisteni ja muiden ihmisten kanssa
  • myötätuntoisempi itseäni kohtaan
  • henkinen hyvinvointini on paljon parempi

Miksi minun mielestäni ratkaisukeskeinen valmennus on erittäin hyvä valinta niin yksilöille, tiimeille kuin koko työyhteisölle?  Tässä viisi pointtia!

  1. Tavoitteellisuus: Ratkaisukeskeinen valmennus keskittyy asiakkaan tavoitteisiin, edistäen kasvua ja motivaatiota muutokseen.
  2. Positiivisuus: Valmennus korostaa asiakkaan vahvuuksia ja onnistumisia, luoden innostavan ja arvostavan ilmapiirin.
  3. Nopeus: Ratkaisukeskeisyys tarjoaa nopeita tuloksia, keskittymällä suoraan ongelman ratkaisemiseen ja tavoitteiden saavuttamiseen.
  4. Joustavuus: Valmennus on räätälöitävissä asiakkaan tarpeisiin, tavoitteisiin ja elämäntilanteeseen, ja sitä voidaan toteuttaa eri muodoissa.
  5. Itseohjautuvuus: Asiakasta kannustetaan ottamaan vastuu omasta kehittymisestään, mikä vahvistaa itsetuntemusta, itsevarmuutta ja omatoimisuutta.

Kiinnostaako selvittää omat tai työyhteisön vahvuudet? Niitä vahvistamalla ja niistä ääneen puhumalla investoit samalla sosiaaliseen pääomaan, minkä tarve tulee vain vahvistumaan tulevaisuudessa. Ota rohkeasti yhteyttä minuun, autan sinua mielelläni!